Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen kan consequenties hebben. Om het aantal niet nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij, naar landelijke richtlijnen, en wegblijftarief voor patiënten die wegblijven van een afspraak zonder dat tijdig te melden