De praktijkondersteunsterDe POH ondersteunt de huisartsen bij de zorg voor chronische ziekten
(bijvoorbeeld diabetes, astma/COPD en hypertensie).
Zij helpt ook bij ouderenzorg en bij het uitvoeren van diagnostische testen.
Verder begeleidt zij patiënten bij het stoppen met roken.
Zij organiseert, voert spreekuur uit en vormt een verbindende schakel tussen diverse hulpverleners